Pulcējot neformālās izglītības aktivitātēs 224 Ogres novadā dzīvojošus jauniešus, laika posmā no 01.08.2021.līdz 31.12.2021. tika īstenots projekts “SEPTIŅI SOĻI VIENRADŽA MEKLĒJUMOS” un tā ietvaros tika rīkots pasākumu kopums ar mērķi iesaistīt jauniešus neformālās izglītības pasākumos un āra dzīves aktivitātēs, lai:

 • sniegtu iespēju jauniešiem socializēties un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,
 • mudinātu jauniešus apgūt dažādas prasmes un zināšanas,
 • nodrošinātu vispusīgu un pilnvērtīgu atbalstu,
 • uzlabotu psihoemocionālo stāvokli,
 • mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās sekas

Projektā piedalījās Ogres pilsētā, Madlienas, Taurupes, Suntažu un Ogresgala pagastos dzīvojoši jaunieši vecuma grupā 13-16 gadi, kuri Covid-19 pandēmijas ietekmē izjūt vai daļēji izjūt tādus psihoemocionālās veselības traucējumus kā nomāktība, bezcerība, stress, trauksme, depresija, bezjēdzīgums u.tml.

Vai mēs “atradām” vienradzi?

Jā, jo tas bija ik uz soļa, lai kur mēs ietu un, lai ko darītu.

Soli pa solim ejot cauri projekta aktivitātēm ne mazums bija tādu brīžu, kad pavērās druvis uz brīnumu pasauli! Kā tas iespējams? Jo tikai darot rodas motivācija, spēks, ieinteresētība, aizraušanās, pozitīvas emocijas un prieks. Un vai tad tā nav “pretinde” pandēmijas radītajām sekām?

Ko jaunieši darīja:

 • Devās dabā pa upi un purvu, pa pielijušām pļavām, meža takām, velo ekspedīcijā
 • Izzināja purvu dabas iglītības centrā “Meža māja”
 • Meditēja bungu meistarklasē mežā pilnmēnesī
 • Saņēma kouča atbalstu individuālās un grupas kouča nodarbībās
 • Saliedējās sarbību un komunikāciju veicinošos treniņos
 • Mācījās “dizainēt” savas idejas “Dizaina domāšanas darbnīcās:

Pāri visam jaunieši bija atbalsts viens otram, tādā veidā iedzīvinot vienaudžu savstarpējās atbalsta aktivitātes: “Jaunietis jaunietim -atbalsta persona”.

Rezultāti:

 • 87% jauniešu tika paaugstinātas kompetences, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās;
 • 85% jauniešu tika veicināta piederības sajūta un paaugstināta pašapziņa;
 • 86% jauniešu tika mazināti psihoemocionālās veselības riski;
 • 92% jauniešu tika sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs;
 • 86% jauniešu tika paaugstināta motivācija, veicinot sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros