Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” ir jauniešu organizācija un tās darbība ir vērsta uz jaunieša pašizaugsmes veicināšanu. Šeit ir jauniešiem droša un atbalstoša vide, dabā un kustībā, kur iziet no komforta zonas, lai mācītos: sadarboties, pielāgoties, paļauties, komunicēt, ticēt sev un saviem spēkiem kā arī izzināt sevi un savus talantus virzībā uz savu ideālo “ES”.

Mūsu vērtības

ZINĀŠANAS UN PIEREDZE

Kā lielākā dzīves bagātība un pašizaugsmes galvenais motivators. To nevar atņemt, tas sniedz neizsmeļamas iespējas un palīdz dzīvot labāk.

VESELĪGS UN DABAI DRAUDZĪGS DZĪVESVEIDS

Lēns un apzināts dzīvesveids, kustības un būšana Dabā ar izpratni- neizsīkstošs resurss dzīves kvalitātes noteikšanai.

INICIATĪVA

Kā iedvesmas dzirkstele sasniegumiem. Degsme darīt!

ATTĪSTĪBA

Kā mērķtiecīga kustība virzībā uz ideālo “ES”.

RADOŠUMS

Kā iztēles un gribas neierobežots resurss dzīves mainīgajās situācijās.

PRASMĪGA SADARBĪBA UN KOMUNIKĀCIJA

Prasmes sadzirdēt, saredzēt, sajust, pielāgoties un sadarboties – panākumu atslēga virzībā uz mērķi!

Sazinies ar mums