Strauji, radoši, iedvesmojoši, reizēm – grūti, bet pārvarami, ar skatu nākotnē tika īstenots projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Taurupes pamatskolā “Dzīvot Drosmīgi””. Laika posmā no 2021.gada oktobra līdz decembrim, pulcējot 30 Taurupes pamatskolas 5-9.klases skolniekus, tika īstenotas šādas aktivitātes:

  • “Satikšanās “
  • “Vides iekārtošanas meistarklase”
  • “Mūzikas meditācija savai pašsajūtai”
  • “Tēja ar kaimiņiem”
  • Noslēguma pasākums ”Svētki dabā”

Caur aktivitātēm, izzinot vajadzības, intereses, piemeklējot atbilstošos resursus, kas var spēcināt jauniešus, veiksmīgi tika attīstītas sadarbības un socializēšanās prasmes, kas deva emocionālu labsajūtu vienaudžu sabiedrībā.

Piedaloties aktivitātēs, jaunieši apguva dažādas prasmes sevis pilnveidošanai, stiprināšanai.

Iesaistot jauniešus no Taurupes pamatskolas filiālēm Mazozoliem un Meņģeles, stiprināja saliedēšanos un mudināja darboties kopīgiem mērķiem.

Tika iegūta jauna pieredze un prasmes socializēties dažādos apstākļos, mainīgā situācijā, kas risinājās valstī.

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Taurupes pamatskolā “Dzīvot Drosmīgi”” Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai jauniešiem tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.