Sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību laika posmā no 01.12.2022.līdz 20.04.2023. realizēsim projektu “DZĪVOT ZAĻI RĪGĀ!”, kura ietvaros 25 Rīgas pilsētas 6. līdz 9.klašu grupas jaunieši tiks iesaistīti izglītojošās, radošās un aizraujošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, lai veicinātu dalībnieku izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties.

Projektā paredzētas šādās aktivitātes:

  • Nodarbība “Manas karjeras izvēle”, kuras laikā tiks veicināta skolēnu izpratne, kā var izmantot savu potenciālu, īpašības un talantus izsvērtu pozitīvu lēmumu pieņemšanā mācību darba un nākotnes plānošanā.
  • Individuālas sarunas “Kā izdarīt izvēli”, ar kuru palīdzību 5 dalībniekiem pēc izvēles tiks radīta iespēja saņemt individuālu konsultāciju par karjeras izvēli un lēmumu pieņemšanu saistībā ar to.
  • Nodarbība “Es esmu daļa no dabas” Dabas izglītības centrā “Meža māja”, kur dalībnieki, veicot praktiskus un pētnieciskus uzdevumus, pilnveidos zināšanas par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām un augu iekļaušanos dažādās ekosistēmās, attīstīs savas novērošanas, analizēšanas un salīdzināšanas prasmes.  Komunikācijas un sadarbību veicinošās aktivitātēs veidos un nostiprinās izpratni par savu lomu grupā.
  • Pārgājiens “Vēro un izzini”, kura laikā dalībnieki veidos izpratni par vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēs un noskaidros, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Caur komandu veidošanas un grupas saliedēšanās aktivitātēm, pārvarot grūtības un šķēršļus,  dalībnieki novērtēs un stiprinās atbalstu viens otram, kā arī trenēs komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas.
  • Radošu un praktisku nodarbību cikls “MĀCIES UN DARI ZAĻI”, kuru  laikā dalībnieki radoši izglītosies par videi draudzīgu dzīvesveidu un “zaļo domāšanu”. Caur praktisku darbošanos, apgūs “zaļās” prasmes, uzzinās kā mazināt ietekmi uz vidi, izmantojot dabas materiālus vai izmantojot materiālus atkārtoti un taupot resursus. Nodarbību gaitā, attīstot savu iniciatīvu, dalībnieki radīs paši savu priekšmetu: funkcionālu priekšmetu/mēbeli vai paliekošu vides objektu.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv