Sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un Rīgas 41.vidusskolu laika posmā no 2022.gada decembrim līdz 2023.gada aprīlim īstenojām projektu “DZĪVOT ZAĻI RĪGĀ!”. Jaunieši piedalījās izglītojošās, radošās un aizraujošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, lai veicinātu savu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties.

Jaunieši piedalījās:

 • nodarbībā “Manas karjeras izvēle”, jaunieši veidoja izpratni kā var izmantot savu potenciālu, īpašības un talantus izsvērtu pozitīvu lēmumu pieņemšanā mācību darba un nākotnes plānošanā.
 • individuālās sarunās “Kā izdarīt izvēli” 5 dalībniekiem bija iespēja saņemt  konsultāciju par karjeras izvēli un lēmumu pieņemšanu saistībā ar to.
 • nodarbībā “Es esmu daļa no dabas” Dabas izglītības centrā “Meža māja” dalībnieki, veicot praktiskus un pētnieciskus uzdevumus, pilnveidoja zināšanas par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām un augu iekļaušanos dažādās ekosistēmās, attīstīja savas novērošanas, analizēšanas un salīdzināšanas prasmes.  Komunikācijas un sadarbību veicinošās aktivitātēs veidoja un nostiprināja izpratni par savu lomu grupā.
 • pārgājienā “Vēro un izzini”, kur mācījās izprast vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēja un noskaidroja, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Vienlaicīgi pārvarot grūtības un šķēršļus, dalībnieki  saliedējās, novērtēja un stiprināja atbalstu viens otram, mācījās labāk izprast savu lomu grupā.
 • radošu un praktisku nodarbību ciklā “MĀCIES UN DARI ZAĻI”, kur dalībniekiem bija iespēja kopā ar “Darbnīcu parka” kokapstrādes profesionāļiem no nederīga kokmateriālu izgatavoja bišu stropu, tādējādi iepazīstot lietas pārveides procesu un izmēģinot dažāda veida darba instrumentus. Tāpat jaunieši no izlietota kartona, sveču pārpalikumiem un konserva kārbām veidoja ierakumu sveces, kuras tiks nosūtītās uz Ukrainu. Praktizējoties jaunu priekšmetu radīšanā, ar pieredzē balstītu mācīšanos, praktisku un radošu darbošanos, dalībnieki tika motivēti rīkoties, attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, uzņemties iniciatīvu, izvirzīt mērķi, būt pacietīgam un sasniegt to. Savukārt, nodarbībā “Ko nozīmē dzīvot un strādāt zaļi?” jaunieši tika iepazīstināti ar vērtībām un saistībā ar tām tika pārrunāti jautājumi par ilgtspējīgas attīstības domāšanas nozīmi ilgtermiņā. Dalībnieki vērtēja cilvēka dzīves veida ietekmi uz vidi un mācījās saskatīt iespējas samazināt dažādu resursu patēriņu savā ikdienā, tā saskatot savu personīgo ieguldījumu ietekmes uz vidi mazināšanā. Radošo uzdevumu laikā dalībnieki veidoja kolāžu “Manas zaļās prasmes” un izspēlēja pozitīvā izaicinājuma spēli saistībā ar savu vienu “zaļo apņemšanos”. Šīs aktivitātes palīdzēja attīstīt dalībnieka prasmes pašvērtējuma veikšanā un soli pa solim virzīties uz mērķi. Klausoties uzņēmēja iedvesmas stāstu no saimniecības “ZELT”, jaunieši iepazina kādi var būt “zaļās” uzņēmējdarbības virzieni.

Noslēguma nodarbībā atceroties notikumus, jaunieši pārrunāja ieguvumus, izvērtēja katra jaunieša personīgo izaugsmi projekta griezumā, apgūtās prasmes un iemaņas. Caur šo prizmu jaunieši veidoja paši savus vairogus, apzinoties savas stiprās puses kontekstā ar pašu vēlmēm un vajadzībām.

Drošā un atbalstošā vidē, caur neformālās izglītības metodēm, āra dzīves aktivitātēm un pieredzes izglītību mums ir izdevies 21 Rīgas 41.vidusskolas 8.klases jaunietiem:

 • veicināt mērķtiecību un radošo domāšanu,
 • uzlabot sadarbības un komunikācijas prasmes,
 • veicināt pozitīva pašvērtējuma veidošanos,
 • radīt motivāciju mācīties un darboties.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un Rīgas 41.vidusskolu laika posmā no 2022.gada decembrim līdz 2023.gada aprīlim īstenojām projektu “DZĪVOT ZAĻI RĪGĀ!”. Jaunieši piedalījās izglītojošās, radošās un aizraujošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, lai veicinātu savu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties.

Jaunieši piedalījās:

 • nodarbībā “Manas karjeras izvēle”, jaunieši veidoja izpratni kā var izmantot savu potenciālu, īpašības un talantus izsvērtu pozitīvu lēmumu pieņemšanā mācību darba un nākotnes plānošanā.
 • individuālās sarunās “Kā izdarīt izvēli” 5 dalībniekiem bija iespēja saņemt  konsultāciju par karjeras izvēli un lēmumu pieņemšanu saistībā ar to.
 • nodarbībā “Es esmu daļa no dabas” Dabas izglītības centrā “Meža māja” dalībnieki, veicot praktiskus un pētnieciskus uzdevumus, pilnveidoja zināšanas par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām un augu iekļaušanos dažādās ekosistēmās, attīstīja savas novērošanas, analizēšanas un salīdzināšanas prasmes.  Komunikācijas un sadarbību veicinošās aktivitātēs veidoja un nostiprināja izpratni par savu lomu grupā.
 • pārgājienā “Vēro un izzini”, kur mācījās izprast vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēja un noskaidroja, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Vienlaicīgi pārvarot grūtības un šķēršļus, dalībnieki  saliedējās, novērtēja un stiprināja atbalstu viens otram, mācījās labāk izprast savu lomu grupā.
 • radošu un praktisku nodarbību ciklā “MĀCIES UN DARI ZAĻI”, kur dalībniekiem bija iespēja kopā ar “Darbnīcu parka” kokapstrādes profesionāļiem no nederīga kokmateriālu izgatavoja bišu stropu, tādējādi iepazīstot lietas pārveides procesu un izmēģinot dažāda veida darba instrumentus. Tāpat jaunieši no izlietota kartona, sveču pārpalikumiem un konserva kārbām veidoja ierakumu sveces, kuras tiks nosūtītās uz Ukrainu. Praktizējoties jaunu priekšmetu radīšanā, ar pieredzē balstītu mācīšanos, praktisku un radošu darbošanos, dalībnieki tika motivēti rīkoties, attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, uzņemties iniciatīvu, izvirzīt mērķi, būt pacietīgam un sasniegt to. Savukārt, nodarbībā “Ko nozīmē dzīvot un strādāt zaļi?” jaunieši tika iepazīstināti ar vērtībām un saistībā ar tām tika pārrunāti jautājumi par ilgtspējīgas attīstības domāšanas nozīmi ilgtermiņā. Dalībnieki vērtēja cilvēka dzīves veida ietekmi uz vidi un mācījās saskatīt iespējas samazināt dažādu resursu patēriņu savā ikdienā, tā saskatot savu personīgo ieguldījumu ietekmes uz vidi mazināšanā. Radošo uzdevumu laikā dalībnieki veidoja kolāžu “Manas zaļās prasmes” un izspēlēja pozitīvā izaicinājuma spēli saistībā ar savu vienu “zaļo apņemšanos”. Šīs aktivitātes palīdzēja attīstīt dalībnieka prasmes pašvērtējuma veikšanā un soli pa solim virzīties uz mērķi. Klausoties uzņēmēja iedvesmas stāstu no saimniecības “ZELT”, jaunieši iepazina kādi var būt “zaļās” uzņēmējdarbības virzieni.

Noslēguma nodarbībā atceroties notikumus, jaunieši pārrunāja ieguvumus, izvērtēja katra jaunieša personīgo izaugsmi projekta griezumā, apgūtās prasmes un iemaņas. Caur šo prizmu jaunieši veidoja paši savus vairogus, apzinoties savas stiprās puses kontekstā ar pašu vēlmēm un vajadzībām.

Drošā un atbalstošā vidē, caur neformālās izglītības metodēm, āra dzīves aktivitātēm un pieredzes izglītību mums ir izdevies 21 Rīgas 41.vidusskolas 8.klases jaunietiem:

 • veicināt mērķtiecību un radošo domāšanu,
 • uzlabot sadarbības un komunikācijas prasmes,
 • veicināt pozitīva pašvērtējuma veidošanos,
 • radīt motivāciju mācīties un darboties.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv