Sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un Rīgas Hanzas vidusskolu laika posmā no 2021.gada decembra līdz 2022.gada maijam īstenojām projektu “DZĪVOT ZAĻI!”.

Izzinošās un radošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības jauniešiem bija iespēja iegūt  pozitīvu pašvērtējumu, labāku izpratni par savām īpašībām un talantiem, galu galā gūt motivāciju mācīties, izvirzīt mērķus, un īstenot tos. 

Drošā un atbalstošā vidē, caur neformālās izglītības metodēm, āra dzīves aktivitātēm un pieredzes izglītību, 23 Rīgas Hanzas vidusskolas 8.klases jaunieši pilnveidojās un apguva jaunas prasmes un zināšanas, īstenoja paši savas iniciatīvas. Lūk, ko jaunieši ieguva:

  • karjeras nodarbībā tika veicināta izpratne par savu personības tipu, īpašībām un talantiem, to ietekmi nākotnes plānošanā,
  • pilnveidotas zināšanas par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām un augu iekļaušanos dažādās ekosistēmās;
  • izveidota izpratne par vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, jaunieši novērtēja un noskaidroja, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus;
  • attīstītas novērtēšanas, analizēšanas un salīdzināšanas prasmes;
  • komunikācijas un sadarbību veicinošās aktivitātēs nostiprināta izpratne par savu lomu grupā, stiprināts atbalsts viens otram;
  • radošās un praktiskās nodarbībās īstenota iniciatīva- no nederīga kokmateriāla un dažādiem citiem materiālu pārpalikumiem tika izgatavota kaķu māja, suņu būda un glītas puķu kastītes. No auduma atgriezumiem -uzpīts maskēšanās tīkls Ukrainas karavīriem.

Šis ir projekts, kur daudz runājām par to, ka mācīties var arī citādi- nesēžot skolas solā pie burtnīcām un grāmatām, bet – ejot dabā vai darbojoties darbnīcā. Runājām par personības izaugsmi un kāda nozīme ir personības tipam karjeras izvēlē. Tā arī noslēguma nodarbībā caur šo prizmu jaunieši veidoja paši savus vairogus, apzinoties savas stiprās puses kontekstā ar pašu vēlmēm. 

Caur neformālās izglītības metodēm, āra dzīves aktivitātēm un pieredzes izglītību, ir sasniegts projekta mērķis- 23 Hanzas vidusskolas 8.klases jauniešiem:

  • veicināt mērķtiecību un attīstīt radošo domāšanu;
  • pilnveidot sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • izveidot pozitīvu pašvērtējumu un paaugstināt pašapziņu;
  • gūt motivāciju mācīties un darboties.

Lai top!

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

https://lh4.googleusercontent.com/0r9dvmdfiVDgEiT9A6cjJAlcCVLDS5Ok2gjSYaQzSuc0_5OZZ0d8_Fzt67vPE6eWDn2vs1Z6_3dZkU92PkdcryXGC1-9WXvH3qBUMC3CqVHTOYvhhkv6Quvi6G8gcBENqW_zEGc