Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, janvārī uzsākam jaunu projektu, kura laikā Ogres novada  jauniešiem vecuma grupā no 14-20 gadiem būs iespēja paaugstināt zināšanas un kompetenci par:

  • brīvprātīgo darbu, 
  • projektu veidošanu un īstenošanu, 
  • līdzdalības iniciatīvām, aktivitātēm un to nozīmīgumu savu un sabiedrības interešu aizstāvībai.

Projekta mērķis ir īstenot pasākumu kopumu jauniešu mērķtiecīgai un pēctecīgai pilsoniskās līdzdalības, sociālās atbildības un iekļaušanas veicināšanai vietējā kopienā, paaugstinot jauniešu zināšanas un kompetenci par brīvprātīgo darbu, projektu veidošanu un īstenošanu, līdzdalības iniciatīvām, aktivitātēm un to nozīmīgumu savu un sabiedrības interešu aizstāvībai, vienlaicīgi veicinot jēgpilnu jauniešu iesaisti NVO darbībā un brīvprātīgā darba aktivitātēs, lai kopumā sekmētu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Laika posmā no janvāra līdz pat septembra beigām jauniešiem būs iespēja piedalīties projekta aktivitātēs:

  • apmācībās par brīvprātīgo darbu, mērķu izvirzīšanu, finansēm, ideju ģenerēšanu, projektu un pasākumu veidošanu;
  • līdzdalības darbnīcās“Labie darbi”, kur jauniešiem būs iespēja saņemo mentora padomu un īstenot savu ieceri sabiedrības labā, piemēram, iepriecināt kādu sabiedrības grupu (ģimenes ar bērniem, vecos ļaudis, bērnus no Ukrainas vai tml.) vai labiekārtot kādu teritoriju;
  • diskusijās “Pie apaļā galda” ar lēmuma pieņēmējiem, skolas vadītājiem, karavīriem, brīvprātīgjiem vai uzņēmējiem, kā arī projekta noslēguma pasākums – diskusija par projekta ieguvumiem, atziņām, rezultātiem.

Nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt šāda veida zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas, tiks veicināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālā atbildība kopienā, kā arī iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs, vairojot jēgpilnu pilsonisko rīcību, pilsoniskās atbildības un patriotisma apziņu.

Projekta aktivitātes notiks Ogres pilsētā un Ogres novadā.

Projekta programma: https://ieej.lv/kdz1h

Pieteikties pasākumiem: https://ieej.lv/3CcDR

Projektu “NEPALIEC MALĀ- IESAISTIES!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par programmas saturu atbild Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “TALANTU KALVE”. Projekta Nr.2023.LV/NVOF/MIC/055