Ar biedru kopsapulci, kurā pulcējās gan ilggadējie, gan jaunuzņemtie biedri, noslēdzies projekts
“Nepaliec malā- iesaisties!”
Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, kopš Ogres novada jauniešiem vecuma grupā no 14-
20 gadiem bija iespēja iegūt dzīvei noderīgas prasmes, zināšanas un praktiskās iemaņas, jauniešu
mērķtiecīgai un pēctecīgai pilsoniskās līdzdalības, sociālās atbildības un iekļaušanas veicināšanai
vietējā kopienā.
Projekta laikā kopumā 36 jaunieši:

  • piedalījās apmācībās un ieguva vērtīgas zināšanas par brīvprātīgo darbu, mērķu
    izvirzīšanu, finansēm, ideju ģenerēšanu, projektu un pasākumu veidošanu;
  • saņemot mentoru atbalstu, veidoja savas iniciatīvas un īstenoja 5 līdzdalības
    darbnīcas“Labie darbi”;
  • piedalījās 5 diskusijās “Pie apaļā galda” ar brīvprātīgjiem, karavīriem, uzņēmēju, skolas
    vadību un pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku.

Ar projekta aktivitēm ir veicināta jēgpilna jauniešu iesaiste NVO darbībā un brīvprātīgā darba
aktivitātēs, jo projekta aktivitātes ir veicinājušas jauniešu iesaisti biedrībā, biedru skaits ir
pieaudzis par 10 dalībniekiem. Tādējādi, noslēdzot projektu, varam teikt, ar aktivitātēm esam
veicinājuši jauniešu izpratni par līdzdalības iniciatīvām, aktivitātēm un to nozīmīgumu savu un
sabiedrības interešu aizstāvībai, tā kopumā sekmējot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Projektu “NEPALIEC MALĀ- IESAISTIES!” finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds
no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par programmas saturu
atbild Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “TALANTU KALVE”. Projekta
Nr.2023.LV/NVOF/MIC/055