Jaunieši ir uzrakstījuši jaunu projektu “Mēs to varam!” un tas nozīmē, ka būs jaunas aktivitātes.

Šis projekts ir jauniešu iniciatīva un projekta mērķis ir īstenot aktivitāšu kopumu Ogres novadā dzīvojošiem jauniešiem no 13 līdz 20 gadiem, lai veidotu labbūtīgu vidi vienaudžu vidū, uzlabojot savstarpējo sadarbību un komunikāciju, kā arī veidotu izpratni par sevi, stiprinātu mentālo veselību mainīgajos apstākļos.

Šī projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

–              Sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņš “Ogre rullē”,

–              Pārgājiens “Piedzīvojums dabā”,

–              Mūzikas terapijas nodarbība “Ieklausies sevī”,

–              Tēja ar profesionāli.

Aktivitātes norisināsies laika posmā no janvāra līdz martam.

Projekts “Mēs to varam!” notiek Eiropas Jaunatnes gada ietvaros, par kuru vairāk var uzzināt ljp.lv/ejg, projektu finansē Latvijas Jaunatnes padome.

#EiropasJaunatnesGads