2023.gada jūnija izskaņā aizvadījām brīnišķīgu nometni “Dabas detektīvs” mūsu mazākajiem dalībniekiem vecumā no 6,5-11 gadiem. Aktīvi, radoši un izzinoši- tā īsumā varam teikt par nometni.

Šajā nometnē īpaša uzmanība bija veltīta tam, lai nometnieki apgūtu dažādas āra dzīves prasmes. Ar pavisam vienkāršiem, bet aizraujošiem uzdevumiem caur spēli un praktisku darbošanos bērni apguva: 3 dažādu mezglu uzsiešanu; patvēruma veidošanu; ugunskura iekuršanu; orientēšanos pēc kartes un kompasa;  “gravas” šķērsošanu, izmantojot virves un karabīnes, kā arī noskaidroja, kas nepieciešams, kad dodas pārgājienā un kā to visu pareizi sakārtot somā.

Vēl nometnieki devas pārgājienā ar uzdevumiem tuvējā apkaimē, uzmeistaroja krēsliņu kokapstrādes darbnīcā un muzicēja mūzikas meistardrabnīcā, veica radošos darbus kopā ar Ligitu un Martu, kā arī iepazina papīra pārstrādi ar SMU “happyby” meitenēm.

Veicot komandu aktivitātes un detektīvu uzdevumus trenēja sadarbības un komunikācijas prasmes.

Noslēgumā nometniekus pārsteidza gards pārsteigums: picu gatavošanas meistarklase.

Tik super foršu, iespaidiem un pozitīvām emocijām pārpilnu nometni nebūtu iespējams noorganizēt bez mūsu lieliskajiem palīgiem- jauniešiem Jāni, Gustavu, Martu un Renāti, kas atbildīgi un enerģiski iesaistījās ikvienā aktivitātē un sniedza pedagogiem savu palīdzīgo “roku”, kā arī paši vadīja uzticētās aktivitātes, meistarklasi un radošās darbnīcas.  Paldies jauniešiem! Paldies arī Sigitai par āra dzīves prasmju ierādīšanu un Ligitai par radošo darbošanos.

Šoreiz mūsu nometnē skanēja pat 3 valodas, kāds runāja angliski, bet daļa bērnu, mums par īpašu prieku, bija no Ukrainas, kas tika satikti un iemīlēti jau pērn  

Paldies visiem no sirds par iesaisti un kopā piedzīvoto.