Piedāvājam neformālās izglītības apmācību programmas jauniešu personīgai izaugsmei: nākotnes plānošana, motivācija, vērtības un to nozīme, karjeras izvēle. Izvēlētā nodarbības tēma tiek apskatīta kontekstā ar jaunieša iespējamo karjeras izvēli un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Nodarbības ir kā meistarklase, kur, izmantojot neformālās izglītības metodes, katram jaunietim tiek dota iespēja iesaistīties procesā un apzināti izspēlēt dažādas dzīves situācijas.

? PROGRAMMAS MĒRĶIS: veicināt iekšējo izaugsmi un palīdzēt jaunietim orientēties karjeras izvēlē.

NODARBĪBAS. Šobrīd pieejamas 3 nodarbības pēc izvēles un mērķa grupas vajadzības, sākot no 5 klases.

✅ “ĶEROT DZĪVES IZAICINĀJUMU”. Neformālās izglītības nodarbība, kas aptver šādas tēmas “Motivācija – kā motivēt sevi? Iekšējie un ārējie motivatori. “Kāpēc” nozīme motivācijā, kā motivēt citus?, ieradumu veidošanās un noturīgums, mērķu izvirzīšana un motivācija to sasniegšanā:

➡️ Nodarbības fokuss:

? noskaidrot, kas ir motivācija, kā motivēt sevi, kas ir iekšējie un ārējie motivatrori, kā motivēt citus;

? izprast ieradumu spēku, to veidošanās un noturīgumu;

? apzināties kā iegūt motivāciju izvirzīto mērķu sasniegšanā.

✅“VĒRTĪBAS KĀ DZĪVES PAMATAKMENS”. Neformālās izglītības nodarbība, kas aptver vērtību izzināšanu, lai palīdzētu dalībniekiem skaidrāk apzināties savas vērtības un to nozīmi ikdienas dzīvē, mācībās, karjeras izvēlē. Jaunieši tiks iepazīstināti ar vērtībām, lai  strukturēti un radoši  (domājot, runājot, zīmējot) spētu paši izveidot savu vērtību skalu, darba gaitā radot grupas vērtību koku. Ar dažādiem spēles elementiem, kas palīdz izzināt vērtības, notiks darbs ar sevi, prasmes izteikties, aprakstīt un vizualizēt vērtības. 

➡️ Nodarbības fokuss: 

? iepazīstināt dalībniekus ar dažādām vērtībām un izveidotu izpratni par to nozīmi dzīvē, pašizaugsmē, karjeras izaugsmē;

? izzināt sevi, apzināties savas un grupas vērtības.

✅ “KARJERA- TĀ IR DARBĪBA!” Darba tirgus izpēte, mērķu plānošana,  motivācijas vēstules un CV nozīmīgums. Neformālās izglītības nodarbība, kas palīdzēs jauniešiem skaidrāk apzināties savus talantus. Nodarbības laikā jaunieši apgūs prasmes orientēties darba tirgū, gūs priekšstatu par motivācijas vēstules un CV nozīmīgumu, to veidošanu, iemaņas pieņemt lēmumus un būt savas profijas izvēlēs ceļā.   

➡️ Nodarbības fokuss:

? iepazīstināt jauniešus ar mērķu plānošanas metodiku;

? sniegt iespēju apzināties savus talantus un ieceres profesijas izvēlei nākotnē;

? izveidot izpratni par motivācijas vēstuli un CV veidošanu.

DARBĪBAS:

? īpaši atlasītas pielietojamās komandu un individuālās aktivitātes konkrētu zināšanu apgūšanai;

? individuāli un grupas veicami uzdevumi;

? praktisko treniņu simulācija pielietošanai ikdienā;

? refleksija un atgriezeniskā saite.

? Nodarbības ilgums 2x 40 min

✔️ Norises vieta: skolas klase, jebkura cita telpa ar projektoru un vietu ērtai rakstīšanai.

CENA par nodarbību: 10eur/pers, ja grupā vismaz 20 dalībnieki + 20 EUR/100 km attālumā no Ogres.

Cenā ir iekļauta programmas sagatavošana, vadītāju darbs, izdales materiāli, kancelejas piederumi.

Tiek piedāvātas arī individuālās karjeras konsultācijas, kurā jaunietis gūst prasmes, kā strukturēt savu prātu, konkrētu mērķu sasniegšanai, prasmes izdarīt pareizo iizvēli, pieņemt lēmumus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā labāk ir piezvanīt: 29468386 (Iveta), vai uzrakstīt: talantu.kalve@gmail.com

Lai pieteiktos programmai, lūdzam aizpildīt pieteikumu ŠEIT.