Augusta noslēgumā mūsu biedrības 3 jauniešu mentores devās 4 dienu vizītē uz Oslo, lai iepazītu Norvēģijas mentororganizāciju pieredzi un labo praksi šajā jomā. Pirmās divās dienas tika aizvadītas Sentralen kopstrādes birojā, kur mājo mentoringa jomā Skandināvijā vadošā organizācija Catalysts un vēl citas ar mentoringu un jauniešiem saistītas organizācijas! Vizīti iesākākām ar mūsu organizācijas prezentāciju, pastāstot arī par mūsu mentorprogrammas pilotprojektu. Turpinājumā bija iespēja uzzināt daudz vērtīgas informācijas par Catalysts:

✔️darbības pieredzi un labo praksi mentorprogrammu organizēšanā; 

✔️mentoringa dažādajām darba metodēm un pieejām; 

✔️finansējuma avotiem; 

✔️mentorprogrammu un apmācību sertificēšanu. 

Kopumā daudz vērtīgu atziņu, ko paņemt līdzi pieredzes koferītī, lai turpinātu spert nākamos soļus mentoringa ieviešanā.

Nakamajās divās dienās mentoriem bija iespēja apciemot vairākas jauniešu organizācija. Bija interesanti uzzināt, kā tiek organizēts darbs ar jauniešiem un kāds atbalsts viņiem tiek sniegts Norvēģijā. Galvenās atziņas:

✔️pēc jauniešu vēlmēm un vajadzībām veidota iekļaujoša un atbalstoša vide i visa pamatā;

✔️daudzveidīgas aktivitātes bez maksas;

✔️ praktiskā palīdzība un padoms sadzīvisko jautājumu risināšanā (dzīvesvietas, iekārtošanās darbā, u.tml.)
✔️jauniešu līderi organizācijas vadītājiem palīdz sasniegt jauniešus un saprasties ar viņiem.


Novērtējot iegūto pieredzi, galvenā atziņa – kaut katrs savā valstī, tomēr esam uz viena “viļņa”, veidojot vidi un vietu, kur jaunietis patiesi tiek sadzirdēts, atbalstīts un kur viņam patīk būt. Iekļaušana, uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām balstītas aktivitātes, kā arī jauniešu līderu loma organizācijas darbībā ir galvenie atslēgas vārdi darbam ar jauniešiem.

Pieredzes vizīte notika divpusējās iniciatīvas “START UP 1.0 pieredze” ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.