Projekts “START UP 1.0” ir kapacitātes stiprināšanas projekts, kura mērķis ir spert nozīmīgu soli biedrības attīstībā, lai kļūtu par vadošo organizāciju Ogres novadā jaunatnes jomā, veicinot jauniešu līdzdalību un interešu aizstāvību darbības teritorijā.

Šī projekta ietvaros paredzēts:

  • izstrādāt biedrības stratēģiju,
  • ieviest zīmola grāmatu un komunikācijas plānu,
  • vairot un stiprināt komandas “garu”,
  • īstenot mentorprogrammas pilotprojektu;
  • veikt finansējuma piesaistes kampaņu.

Ar projekta aktivitātēm tiks veicināta biedrības atpazīstamība, loma un ietekme darbības teritorijā, sekmēta finansiālā neatkarība un biedrības attīstība ilgtermiņā virzībā uz mērķi. 

Ja biedrības darbības virziens ir veicināt jauniešu pašizaugsmi, tad ar šo projektu tiks veicināta biedrības kā organizācijas izaugsme- mēs augsim kopā ar jauniešiem.

Projekta  “START UP 1.0”  kopējais finansējums ir 19 995,56 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2022.gada augusta līdz 2023. gada maijam.