Sadarbībā ar Kalnciema vidusskolu un Madlienas vidusskolu laika posmā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada februārim tiek īstenots projekts “KOPĀ ESAM, TU UN ES”.

Projekta ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums Ogres un Jelgavas novada jauniešiem vecumā no 13-18 gadiem. Projektā īpaši ir aicināti piedalīties jaunieši ar ierobežotām iespējām, proti, jaunieši, kuriem ir mācību grūtības, ekonomiskie, ģeogrāfiskie un sociālie šķēršļi, kā arī jaunieši ar kultūru atšķirībām, piemēram, no Ukrainas.

Projekta mērķis:

Īstenot neformālās izglītības pasākumu kopumu, lai, sniedzot iespēju jauniešiem socializēties, apgūt zināšanas, attīstīt prasmes un saņemt mentora atbalstu, veicinātu dalībnieku, īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām, personīgo izaugsmi, veidotu izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu un paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Mentorings. 6 jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, tiks nodrošināts individuāls atbalsts un mentora padoms, lai veicinātu jaunieša iekļaušanos grupā un sekmētu pozitīvu rīcību, veicinātu pašizaugsmi. Mentoringa sesijas vadīs sertificēts koučs Sigita Batraga.
  • Pārgājiens “Vēro un izzini”. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt vienu no aktīvās atpūtas veidiem- pārgājienu pa purvu ar purva kurpēm vides gida/biologa Kristaa Kizika vadībā.
  • Sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņš “Misija pilsētā” jeb interaktīva spēle pilsētvidē, kur dalībniekiem būs jāizpilda dažādi izaicinoši komandu uzdevumi, lai sakrātu maksimāli daudz punktus. Spēle veidota īpašā aplikācija kā aizraujošs piedzīvojums un sacensība starp visām iesaistītajām komandām.
  • Nodarbību cikls “Mans iekšējais spēks”. Plānotas 4 nodarbību neformālās izglītības apmācības jaunieša personīgai izaugsmei, kuru laikā jaunieši apgūs komunikācijas stilus, mācīsies atpazīt emocijas, apgūs emociju kontroles metodes, izzinās motivācijas nozīmi, iepazīs vērtības un to nozīmi savas dzīves plānošanā. Vienlaicīgi nodarbību laikā uzmanība tiks fokusēta uz to, lai jauniešiem veidotos izpratne par līdzdalību kā procesu. Tiks dota  iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.Nodarbības vadīs mākslas terapeites Ilze Plūme un Vita Beinerte, neformālās izglītības treneri Lauma Žubule, Ligita Millere u.c.
  • Sadraudzības pasākums “Vienaudzis- vienaudzim”. Projekta dalībniekiem (neformālās grupas līderi) būs iespēja veidot pasākumu saviem vienaudžiem no cita novada, dalīties ar savām zināšanām un praktisko pieredzi, iesaistot jauniešus, viņu vēlmēs un vajadzībās balstītās aktivitātēs, piemēram, meistarklasēs, darbnīcās vai apmācībās, kā arī veidos informatīvo saturu par šo notikumu, attīstot medijpratības prasmes.
  • Piedzīvojums dabā personības izaugsmei. Dalībnieki piedalīsies vienas diennakts ekspedīcijā, lai atklātu ne tikai dabas noslēpumus un spēku, bet arī caur grūtību un šķēršļu pārvarēšanu, izmantojot piedzīvojumu terapijas  instrumentus, izzinātu labāk sevi, pilnveidotu emocionālās inteleģences pamatus, attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes, apzinātos savus iekšējos resursus, mācītos uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, paaugstinātu pašapziņu un gūtu iedvesmu tālākam dzīves ceļam. Piedzīvojumu programmu vadīs piedzīvojumu terapijas praktiķis Māris Resnis.

Plānotā ietekme un ilgtspēja:

Pozitīvi ietekmējot jauniešu personību: paaugstinot sociālās prasmes, pašapziņu, attīstot emocionālo inteliģenci un pozitīvu, adekvātu pašvērtējuma veidošanos, kā arī uzlabojot jauniešu psihoemocionālu labsajūtu, radītas paliekošas izmaiņas, īpaši- jauniešos ar ierobežotām iespējām, kuri līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni. Veicinot šo jauniešu izaugsmi, pozitīvi tiks ietekmēta jaunieša aktīva, apzināta līdzdalība ikdienas dzīvē, kā arī integrēšanās vienaudžu vidū projekta un pēcprojekta laikā

Sīkāku informāciju par projektu un pieteikšanos jautājiet, rakstot: talantu.kalve@gmail.com, vai projekta koordinatorei Ivetai Žugrei, 29468386, e-pasts: iveta.zugre@gmail.com.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros