Laika posmā no 01.05.2023.līdz 31.08.2023. īstenojam projektu “PIEKTAIS ELEMENTS” Ogres un Jelgavas novada jauniešiem.

Četras stihijas: Zeme, Uguns, Gaiss un Ūdens ir pamata bloki visās materiālajās struktūrās, un izzinot šo 4 stihiju būtību caur projekta aktivitātēm, dalībniekiem:

? būs ļauts apzināties savu identitāti,

? izprast un attīstīt savu “ES”- būtni, kas vēl tikai sāk apjaust savu identitāti,

? izzināt sevi un savas sociālās lomas,

?veidot savu pašazpiņu un pašcieņu jeb ir ceļā uz savu ideālo “ES”- piekto elementu.

Katra reģiona jaunieši piedalīsies 4 nodarbību ciklā dabā personības izaugsmei. Tie būs āra dzīves notikumi ar fokusu uz noteiktu stihiju un atbilstošo tēmu personības izaugsmei:

✔️stihija “zeme”- pārgājiens ar uzdevumiem “Misija dabā” un nodarbība “Ķerot dzīves izaicinājumu” par motivāciju.

✔️stihija “gaiss”- zemo un augsto virvju programma “Augstāk par zemi” un nodarbība “Komunikācija – veiksmes atslēga visam”.

✔️stihija “uguns”- āra dzīves prasmju apguve “Piešķilt” saistībā ar uguns iegūšanu, ugunskura veidiem, maltītes gatavošanu ugunskurā un nodarbība “Emocijas kā valoda”.

✔️stihija “ūdens”- upes pārgājiens “Izbrist” un nodarbība “Vērtības kā dzīves pamatakmens”.

Noslēgumā abu reģionu jaunieši satiksies sadraudzības pasākumā “Svētki dabā”, lai, izmantojot peer-to -peer pieeju un projekta laikā iegūtās zināšanas, īstenotu aktivitātes viens otram. Vienlaikus dalībnieki atskatīsies uz projekta aktivitātēm, dalīsies ar savām zināšanām un praktisko pieredzi par projekta piedzīvoto.

Aktivitātes notiks Kalnciema vidusskolas un Ķeipenes pamatskolas tuvējā apkārtnē.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam finansējuma ietvaros.