Sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību un Kalnciema vidusskolu laika posmā no 2021.gada novembra līdz 2022.gada martam pandēmijas pašā “karstumā” īstenojām projektu DZĪVOT ZAĻI!”. Covid situācija netraucēja mums satikties un īstenot visu iecerēto, radot drošu un atbalstošu vidi, kur pilnveidoties un apgūt jaunas prasmes un zināšanas 20 Kalnciema vidusskolas 9.klases jauniešiem.

Jaunieši:

  • apguva mērķu plānošanas metodiku,
  • devās 21 km garā pārgājienā ziemas spelgonī -13C;
  • izzināja dabas noslēpumus “Meža mājā”,
  • noskaidroja apgūstamās profesijas Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā,
  • darbojās veselīga ēdiena gatavošanas un kokasptrādes meistraklasēs.

Šis ir projekts, kur daudz runājām par mērķiem, par procesu, kā virzīties uz tiem, galu galā kā dzīvot “zaļi”. Runājām par zāļajām prasmēm, lēnu, apzinātu, ilgtspējīgu DZĪVOŠANU, kur pamatvēstījums ir par mazāku patēriņu un lēnāku pieeju ikdienas dzīvei. Tā arī noslēguma nodarbībā caur šo prizmu ieraudzījām jauniešus “pēc 5 gadiem” viņu veidotajās sapņu kartēs: “esmu vesels, esmu sportisks, man ir mans sapņu darbs, esmu brīvs un laimīgs…”

Lai top!

Ir skumji šķirties, tomēr prieks un gandarījums par paveikto. Sirdi silda jauniešu vārdi un daudzie paldies par:

“…foršajām nodarbībām un jauko atmosfēru…”

“…par kopā pavadīto laiku un jaunām zināšanām…”

“…tik lielisko pieredzi, par to, ka parādījāt, ka mācīties var arī savādāk…”

“…šo projektu, zinašanu papildināšanu, pilnveidošanu, labi pavadītu laiku ar lieliskām vadītājām…”

“…to, ka nepievērsāt baigo straukumu kovidam…”

Tā jaunieši…

Tāpēc pavisam noteikti zinām, ka caur neformālās izglītības metodēm, āra dzīves aktivitātēm un pieredzes izglītību, mums ir izdevies  Kalnciema vidusskolas jauniešiem:

  • izveidot labāku izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, pozitīvu pašvērtējumu,
  • veicināt mērķtiecību un attīstīt radošo domāšanu,
  • pilnveidot sadarbības un komunikācijas prasmes,
  • paaugstināt pašapziņu un gūt motivāciju mācīties un darboties.

Labs darbiņš, kas padarīts!

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv