Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, janvārī uzsākam projektu “IEDVESMA LĪDZDALĪBAI”, kura laikā īstenosim pasākumu kopumu, lai, stiprinātu organizācijas kapacitāti un vairotu atpazīstamību, ar nolūku veicināt dažādu sociāla riska grupas jauniešu integrāciju sabiedrībā un uzlabotu jauniešu izpratni par pilsoniski aktīvu līdzdalību, tā panākot šo jauniešu aktīvu iesaisti ikdienas pilsoniskajā un sabiedriskajā līdzdalībā.

Laika posmā no janvāra līdz pat septembra beigām projekta ietvaros plānojam:

  1. attīstīt jaunu jaunatnes jomas speciālistu grupu, kura kopā ar jau esošajiem speciālistiem spētu veicināt sociālā riska jauniešu pilsonisko un sabiedrisko līdzdalību;
  2. sniegt sociālā riska grupas jauniešiem individuālu atbalstu, kā arī sniegt iespēju -pieredzēt praktiskas un reālas situācijas, lai ilgtermiņā palīdzētu šiem jauniešiem būt pilsoniski un sabiedriski aktīvākiem un iekļauties kopējā sabiedrībā;
  3. informēt un izglītot jauniešus par iespējām savu interešu aizstāvībai un biedrību kā platformu, kur Ogres novada jauniešiem ir pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas aktivitātes, iespēja saņemt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai, ir nodrošinātas iespējas jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem.

Projekta rezultātā vismaz 14 mentori būs sagatavoti darbam ar jauniešiem ilgtermiņā, pilsoniskajai līdzdalībai stiprināti vismaz 10 sociālās riska grupas jaunieši, būs notikušas 5 info dienas skolās, iesaistot vismaz 240 skolu jauniešus, organizējot informācijas pieejamību un veicot izglītojošo darbu, tā preventīvi sekmējot jauniešu iesaisti pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī nodrošinot organizācijas darbības attīstību ilgtermiņā.

Projekta aktivitātes notiks Ogres pilsētā un Ogres novadā.

Sīkāka informācija sekos drīzumā!

Projektu “IEDVESMA LĪDZDALĪBAI!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par programmas saturu atbild Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “TALANTU KALVE”. Projekta Nr.  2024.LV/NVOF/MIC/036/10