Ar jauniešu “izauklētu” pasākumu “RUNNING STOP!” šī gada 31.jūlijā noslēdzās projekts Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” veiktspējas un kapacitātes paaugstināšanai.

Tik pateicīgs laiks visu iesākt vēsākā laikā- agri pavasarī un noslēgumu svinēt gada vienā no karstākajām dienām.

Pulcināt 16 darboties un mācīties gribošus līderus, lai izzinātu tik daudzas lietas:

  • kas ir līderība,
  • kādi ir uzvedības tipi,
  • kā komunicēt,
  • kur rast motivāciju,
  • kā pārvarēt sevi, lai atbrīvotu prātu no aizspriedumiem un ģenerētu idejas jauniem notikumiem.

Šie un vēl citi jautājumi, ar ko strādājām gandrīz pusgada garumā.

Noslēgumā praktiska darbība:

➡️jauniešu pašu iniciēts un organizēts pasākums- skrējiens ar uzdevumiem “RUNNING STOP!”??‍♂️

Pirmā pieredze tādam notikumam! Nemitīga rosība, idejas, plānošana, darbība! Kur būs tā vieta, kādi būs uzdevumi, kādi būs nepieciešamie resursi, kādus pakalpojuma sniedzējus un sponsorus piesaistīsim??Organizatorisko jautājumu un darbību ļoti daudz! Visā lielajā mehānismā katram zobratiņam sava vieta, viss griežas, ja mēs to spējam “iegriezt”! ??

Tāds bija jauniešu izaicinājums kopīgajam mērķim.?

Prieks par šiem jauniešu līderiem, un skaidri redzam to dzirksti, kas reiz veidos pamatīgu ugunskuru? Šie jaunieši to VAR. Tas bija jau redzams mācību laikā.

Esam izveidojusies ļoti laba komanda, kurā darbojas jaunieši no Ogres novada- aptverot ne tikai pilsētu, bet arī- Lielvārdi, Ķegumu, Taurupi, Jumpravu. Esam gandarīti par notikumu, kur pulcējām ap 50 dalībnieku. Prieks, ka izdevies tas, kas iecerēts, prieks dalīties pieredzē un lietderīgi pavadīt laiku❤?

??Milzum lielu paldies sakām:

?visiem apmācību vadītājiem no: organizācijām “Sense of Team”, “Runas rāmis”, mācību vadītājiem Valdim Vanagam, Elīnai Bisniecei un Laumai Zubulei;

?atbalstītājiem: Fazer Latvija un Pufi Latvia par produkcijas nodrošināšanu;

?atbalstītājiem Slip’n Slide Ogre, MILŽU TAKA – piedzīvojumu parks, JumpPark Ogre par dāvanu kartēm uzvarētājiem.

Paldies mentorei Ligitai Millerei par jauniešu iedrošināšanu, mudināšanu un virzīšanu uz mērķi.

Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Programma tika sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par programmas saturu atbildēja Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “TALANTU KALVE”. Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/019/16

#NVOfonds2022