No 2023.gada augusta līdz 2024.gada februārim jauniešu līderu domubiedri īstenos pašu veidotu līdzdalības projektu Ogres novada jauniešiem “Dabas rokās”.
6 mēnešu garumā Ogres novada jauniešiem būs iespēja piedalīties projekta aktivitātēs:
☘️doties pārgājienos – atklāt un vērtīgi izmantot dabas dotos resursus un vienlaikus apspriest aktuālus jautājumus ar lēmumpieņēmēja pārstāvi;
☘️veidot sarunu ar “digitālo jaunieti” par publikāciju ietekmi uz vienaudžiem un sociālajiem medijiem, kā rīku problēmu risināšanai,
☘️talkot Ogres pilsētas tuvumā kopā ar pārstāvi no Rīgas vai ar īpašo viesi no Latvijas Valsts Mežiem,
☘️ievērot iestādes/uzņēmumus ar trūkumiem vides kvalitātes saglabāšanas jautājumos un atbilstoši veidot dialogu ar iestādi/uzņēmumu vai lēmumu pieņēmējiem,
☘️prezentēt projekta laikā sasniegtos rezultātus citiem jauniešiem, līdz ar to aktualizējot principu “jaunietis – jaunietim”.

✅Sasniedzamie rezultāti:
✔️uzzināt, kā notiek līdzdalība, praktiski to piedzīvot, sadarbojoties ar lēmumu pieņēmējiem un veicinot problēmsituāciju risināšanu Ogres novadā,
✔️iepazīstināt jauniešus ar dabu, kā vietu, kur rast mieru un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,
✔️rādīt piemēru kā draudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, izmantojot neformālās izglītības metodes,
✔️mudināt jauniešus pēc projekta piekopt aktīvu, sociālu un pašizaugsmi veicinošu dzīvesveidu.

Erasmus programmas un jaunatnes līdzdalības projekta mērķi projektā “Dabas rokās”:
✔️Ilgtspējīga zaļā Eiropa
✔️Kvalitatīva mācīšanās
✔️Dalība demokrātiskajā dzīvē

Projekta aktivitātes finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

#ErasmusPlusLV#bagātinipieredzidomāplašāk#Erasmusiespējasjauniešiem#iespējasjauniešiem#projektijauniešiem#erasmusplus
#iespējasjauniešiem#jspa