Ar jauno mentoru mācībām oktobra sākumā projektā “START UP 1.0” esam uzsākuši mentorprogrammas pilotprojektu.

6 potenciālie mentoringa prasmju apguvēji un mentoringa ieviesēji supervizores Ingas Pāvulas vadībā tika virzīti domāt un diskutēt par tādām tēmām kā:

  • mentoringa definīcija un izpratne sabiedrībā
  • mentora loma un atbildība
  • mentoringa posmi
  • atriezenkiskā saite
  • pašizvērtējums

Mentoringa popularizēšanas nolūkos, 20.oktobrī notika pasākums “Kino vakars ar pievienoto vērtību” jauniešiem- potenciālajiem mentorējamiem. Pasākuma mērķis bija nodot mentoringa nozīmību un vajadzību. Kā instrumentu izmantojām atbilstošu animācijas filmu. Kino vakars sākās ar mūsu jauniešu mentora Sigitas Batragas īsu ievadlekciju. Savukārt, animācijas filmas beigās ar jauniešiem pārspriedām redzēto, lai pārliecinātos par šī vakara uzstādītā mērķa sasniegšanu, proti, jauniešiem ir izpratne, kas ir mentorings, un viņi var izdarīt apzinātu izvēli par iesaisti šajā procesā.

Šobrīd jau aktīvi rit mentoringa sesijas – 7 jaunieši ir nolēmuši “pastrādāt” ar savu mērķi, bet 14.novembrī jaunie mentori satikās supervīzijās, lai dalītos ar saviem iespaidiem, problēmām un pieredzi.

Projektu “START UP 1.0” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.