Kā jau zināms, mūsu organizācijas darbība ir saistīta ar jauniešu pašizaugsmes veicināšanu.

Mēs piedāvājam:

➡️neformālās izglītības apmācības jauniešiem

➡️dažādas izaugsmes programmas projektu ietvaros

➡️fiziskās, emocionālās un mentālās veselības uzlabošanu caur piedzīvojumiem, aktivitātēm dabā, apmācībām

➡️mentoringu jauniešiem kā atbalsta instrumentu ideju īstenošanai,

➡️komandu veidošanas un saliedēšanās aktivitātes:

✔️pārgājienu programmas,

✔️komunikāciju un sadarbību veicinošus treniņus,

➡️piedzīvojumu nometnes bērniem un jauniešiem,

➡️individuālās karjeras, mentora un kouča konsultācijas.

Lai nodrošinātu mūsu organziācijas mērķtiecīgu darbību un nākotnes attīstību, Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta ietvaros “START UP 1.0” taps organizācijas stratēģija.

?Š.g. 30 septembrī no 16:00-18:30 ir plānota tikšanās ar biedrības mērķauditoriju – jauniešiem vecumā no 13 gadiem, kur noskaidrosim intereses, vajadzības vai ierosinājums, ko mēs vēl varam darīt jauniešu un organizācijas attīstības labā.

?Norises vieta: Ogres centrālā bibliotēka, konferenču zāle

Aktivitāte tiek īstenota projekta “START UP 1.0” ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.