Kā jau zināms, mūsu organizācijas darbība ir saistīta ar jauniešu pašizaugsmes veicināšanu.

Mēs piedāvājam:

➡️neformālās izglītības apmācības jauniešiem

➡️dažādas izaugsmes programmas projektu ietvaros

➡️fiziskās, emocionālās un mentālās veselības uzlabošanu caur piedzīvojumiem, aktivitātēm dabā, apmācībām

➡️mentoringu jauniešiem kā atbalsta instrumentu ideju īstenošanai,

➡️komandu veidošanas un saliedēšanās aktivitātes:

✔️pārgājienu programmas,

✔️komunikāciju un sadarbību veicinošus treniņus,

➡️piedzīvojumu nometnes bērniem un jauniešiem,

➡️individuālās karjeras, mentora un kouča konsultācijas.

Lai nodrošinātu mūsu organziācijas mērķtiecīgu darbību un nākotnes attīstību, Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta ietvaros “START UP 1.0” taps organizācijas stratēģija.

📌Š.g. 30 septembrī no 16:00-18:30 ir plānota tikšanās ar biedrības mērķauditoriju – jauniešiem vecumā no 13 gadiem, kur noskaidrosim intereses, vajadzības vai ierosinājums, ko mēs vēl varam darīt jauniešu un organizācijas attīstības labā.

📌Norises vieta: Ogres centrālā bibliotēka, konferenču zāle

Aktivitāte tiek īstenota projekta “START UP 1.0” ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.