Aktīvo iedzīvotāju fonda slēgtajā konkursā divpusējām iniciatīvām ar donorvalstu organizācijām atbalstīta arī mūsu iecere- pieredzes apmaiņa Norvēģijas vadošajā mentororganizācijā Catalysts.

Projekta START UP 1.0 laikā mentoringa testēšana ir ļāvusi mums izveidot izpratni par to, ka nākotnē jauniešu mentorings ir attīstāms kā patstāvīgs darbības virziens. Esam veikuši pirmos soļus ceļā uz biedrības finanšu neatkarību nākotnē, lai rastu finansējumu jauniešu mentoringam. Mūsu mērķis ir  attīstīt patstāvīgu biedrības darbības virzienu: mentoru tīkla izveidi Ogres novadā. Esam apzinājuši mentoringa vajadzību Ogres novada jauniešiem, un citu starpā esam  uzsākuši sarunas ar Ogres novada Sociālo dienestu par sadarbību jauniešu ar mazāk iespējām mentorēšanā, kas ir  akūti nepieciešams pakalpojums daudziem jauniešiem. Mūsu mērķis iespēju robežās ir panākt, lai mentoringa pakalpojums tiktu finansēts ne tikai no saņemtajiem ziedojumiem, bet arī piesaistot līdzekļus no pašvaldības vai valsts budžeta, kā arī atrodot mecenātu

Pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fondam esam saņēmuši finansējumu 4999,53 eiro apmērā  divpusējo iniciatīvu ar donorvalstu organizācijām konkursa ietvaros. Tādējādi augusta noslēgumā mūsu biedrības 3  jauniešu mentori dosies uz Oslo, lai iepazītu Norvēģijas vadošās mentororganizācijas Catalysts pieredzi un labo praksi šajā jomā, apgūtu un aizgūtu jaunas darba metodes un pieejas šī pakalpojuma ieviešanā biedrības darbā. Kopumā iniciatīva mums ļaus uzlabot biedrības darba efektivitāti un attīstības procesus, paaugstinot biedrības cilvēkresursu kapacitāti un sekmēs ideju rašanos par pakalpojuma ieviešanu, kā arī veiksmīgu finanšu piesaisti nākotnē.

Divpusējā iniciatīva tiks īstenota projekta “START UP 1.0 pieredze” ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.