Aizvadīts vēl viens aktīvs un enerģisks Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “START UP 1.0” mēnesis.
Iesoļojot novembrī, turpinām darbu pie biedrības stratēģijas veidošanas. Kopā ar stratēģijas virzītāju Āri Adleru liekam kopā strukturēto interviju un fokusētās darba grupas rezultātus. Ielūkojamies nākotnē pēc trīs gadiem, kādi būsim: mērķi, misija, vīzija, uzdevumi un mūsu ambīcijas. Darba stundas aizrit nemantot, tik aizrautīgi ir sapņot par labāku “sevi”, proti, organizācijas versiju.
Tikpat spraigi un aizrautīgi norit darbs pie “Zīmola grāmatas” izveides-komunikācijas stratēģijas plāna izstrādes. Mūsu pavadones Diānas Ņikitinas vadībā devāmies “zīmola pastaigā”, lai “paskatītos uz sevi no malas”, izvērtētu esošo situāciju un pilnveidotu atpazīstamību ar profesionāļa palīdzību. Kas mēs esam, kāda ir mūsu mērķauditorija? Kādā valodā runājam? Kāds ir mūsu arhetips? Kā būtu ar jauniešu satura veidošanu? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem kopā ar jauniešiem runājam mūsu pastaigas laikā. Trijos vakaros zoom vidē, kopdarbības rezultātā izkristalizējas informācija, kas ļauj veidot “zīmola grāmatu”-saistošu, daudzveidīgu un stilīgu. Ar nepacietību gaidām rezultātus- mūsu dizaina un komunikācijas stratēģiju, lai nākotnē darbotos jaudīgāk un redzamāk.
Projekta “START UP 1.0” aktivitātes finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.